Faraón

Sfinga důstojně shlíží
Z pyramid už padá stín
Zástup se pomalu blíží
a mrtvý faraón s ním

Tělo potřené mastí,
sarkofág přijímá
Návod, jak soudce zmásti,
však hrobka neskrývá

Duch se na cestu vydal,
poslední ho čeká soud
Osiris na misku vah přidal
srdce – má rozhodnout

Zda stane před krutým trestem,
či blaho duši dá
Však faraón šířil strach městem,
a trest vyhrává

Duše a tma v jedno splynou
v bodavém semknutí
Chrám spásy v nekonečnu minou
-toť soudce rozhodnutí