Cháron

Cháron, s nehybným pohledem na tváři
Cháron, měsíční svit hladinu ozáří
Cháron, mlhou proplouvá přes řeku Stix
do podsvětí

Cháron, duše mrtvého je zákazník
Cháron, je to starý převozník
Cháron, pouze jediný ho zpěvem
obměkčil

Cháron, celé dny na lodi stojí
Cháron, s dávnou pověstí se pojí
Cháron, pouze Orfea převezl
do podsvětí